Дъжд на съживление

·

Румен Ивов Life in Glory Worship

Сухите Кости

·

От Хваление “Живот в Слава” – LGW Видео клип

Пророческа хвала

·

Хваление “Живот в Слава” – LGW ; Апостол Иво Койчев

Разпознаване на п-р Илия Панов в служението на псалмопевец

·

НАЦИОНЛАНА КОНФЕРЕНЦИЯ РОМА ДЕСТИНИ 2010  

Молитва за израстващото поколение

·

НАЦИОНЛАНА КОНФЕРЕНЦИЯ РОМА ДЕСТИНИ 2010 Иво Койчев

Хваление и Поклонение

·

НАЦИОНЛАНА КОНФЕРЕНЦИЯ РОМА ДЕСТИНИ 2010 Ангел Пилев и Илия Панов

Хваление Илия Панов

·

НАЦИОНЛАНА КОНФЕРЕНЦИЯ РОМА ДЕСТИНИ 2010   Илия Панов приема Исус Христос за свой спасител  през 1984 г. по време на комунистическия режим в България. Още от самото начало на своето служение Илия Панов започва да служи в различни градове на

Хваление “Живот в Слава” LGW

·

Национална Конференция Рома Дестини – Бъдеще и Надежда Монтана

Хваление “Живот в Слава”

·

Национална Конференция Рома Дестини – Бъдеще и Надежда Монтана

Хваление с п-р Илия Панов

·

Национална Конференция Рома Дестини – Бъдеще и Надежда Монтана   Илия Панов приема Исус Христос за свой спасител  през 1984 г. по време на комунистическия режим в България. Още от самото начало на своето служение Илия Панов започва да служи