Ще съградя Моята църква

Първоначалният план на Бог беше мъжът и жената да създадат семейство, благочестиво поколение и да завладеят земята. След навлизането на греха,  обаче, човекът загуби най-ценното, което имаше [...]

0

Синергията между Поколенията

Ако Църквата иска да бъде актуална и да отговори на нуждите на XXI век, тя трябва да е готова да промени парадигмата си. Примерът с Илия и Елисей предизвиква статуквото и кара Църквата да [...]