0

Християнският десятък

Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Понеже в това, дето и [...]

0

Равинският десятък

Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността, но тези [...]

0

Предразсъдъци относно даването на десятък

Има четири основни довода, които теолози и миряни използват, за да се оправдаят, че не дават десятък: 1. Няма никаква логическа връзка между Стария Завет, Закона и икономическите санкции в Новия [...]

0

Правото на левитите да получават десятъка

Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие – да!, – целият този народ, Ме крадете. Донесете [...]

0

Крадем ли от Бога?

Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие – да!, – целият този народ, Ме крадете. (Малахия [...]

0

Законът на Мойсей и десятъкът

Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от [...]

0

Дървото на познанието и десятъкът

И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Господ Бог заповяда на човека: От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото за [...]

0

Десятъкът и страхът от Бога

Неизбежно идва време, в което човек трябва да припомни на събратята си написаното в Малахия: Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в [...]