Християни – милиони, приятели на Бог – малцина

lifeinglory_blogpost2

Според статистика за 2014г., направена от Центъра за изследване на християнството в САЩ, християните по света са около 2,4 милиарда души. Прогнозира се, че до 2025г. християните ще се увеличат от 33 до 33, 7 на сто от населението на земята.

Не е ли странен фактът, че при толкова много християни, виждаме толкова малко да се проявява славата на Бог? Толкова много християни, а толкова малко от Божието Царство на земята.

Не може да се отрече, че има мощни съживления в различни градове и нации, но помислете за следното… Ако погледнем назад към Новозаветната църква, можем да видим, че Бог използва 12 души, на които им повери най-великото дело – раждането на Неговата Църква. Тези 12 ученици, Исус нарече приятели (Йоан 15:15), които чрез Святия Дух разпространиха Евангелието до четирите краища на света. Делото на Ранната църква постави началото на изграждането на Божието Царство на земята с невероятна сила, чудеса и знамения. В рамките на няколко години цели народи бяха приели Исус Христос за свой Господ и Спасител. 12 души от 1-ви век извършиха велико дело, което за милионите християни от 21 век е невъзможно. Разликата между нас и 12-те апостоли е, че те бяха истински приятели на Исус, а не просто християни.

Една от гръцките думи за приятел е agapáō. Тя разкрива, че приятелството е фокусирано върху любов, която е базирана на общи ценности. Не можем да бъдем приятели на Исус, ако нашите ценности и приоритети не са същите, които Той има. Белегът, че сме приятели на Бога е когато живеем според ценностите на Божието Царство.

Това, което наблюдаваме днес е, че силата на евангелието е отслабена, поради една единствена причина – вярващите живеят за света, а не за Исус Христос. В живота ни влияе повече светското, отколкото Божественото. А Словото казва, „…приятелството със света е вражда против Бога? Който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.“, Яков 4:4. Толкова е просто, не можем да се наричаме християни, а животът ни да бъде отражение на света –да имаме светско поведение; приоритетът ни да е свързан със земните, преходните неща, но не и с вечността; да се примиряваме с компромиси; да се вдъхновяваме от известни личности, но не и от Божието слово; да премълчаваме истината, угаждайки на хора, а не на Бог.

Нима Исус дойде, за да живее според светските стандарти? Не! Той беше пълната противоположност на тогавашната система и начин на живот. Той научи учениците си да бъдат различни, да бъдат светлината, да бъдат контраст на всичко, което светът предлага. Апостол Павел заявява „Не бъдете съобразени с този свят, а се преобразявайте…“,Рим.12:2. Несъмнено, това е един от най-важните стихове, който трябва да носим в сърцето и умът си, защото да се съобразяваме със света означава да бъдем конформисти, които търсят одобрение от хората, приeмайки антибожествени норми и начин на живот.

Единственото, което може да пази животът ни осветен е да се преобразяваме в образа на Господа чрез Господното учение. Тези, които имат дълбоки взаимоотношения с Исус са хора с горящо сърце за Него и не могат да живеят извън присъствието Му. Те носят образа на Христос и са хора на действието, защото най-яркото доказателство за това на кого служим са нашите дела. Исус каза: „…от плодовете им ще ги познаете.“ Матей 7:20.

Кой може да даде траен плод, ако не онзи, който е влюбен в Господа, посветен на Неговата цел и наречен Негов приятел. Поради правдата си, Авраам беше наречен приятел на Бога (Яков 2:23). Вярата му бе въплътена в дела. Авраам не само вярваше в Бог, но той беше готов да даде дългоочаквания си син, за да угоди на този, Когото обичаше повече от всичко. Поради приятелството си с Господ, чрез Авраам се постави началото на един велик народ, от когото по-късно дойде и самият Спасител. Виждаме, че Исус беше наречен „…син на Давид, син на Авраам“ Матей 1:1. Колко велико е това Бог да се нарече с името на своя приятел.

Цялата Библия е пълна с невероятни истории на приятелите на Бог, които промениха историята на цялото човечество и са двъхновяващ пример за всеки един от нас. Бог се нуждае от хора, които не са просто „християни“, а хора, които живеят извън системата на този свят, но чрез Духа носят Божествена промяна във всяка област от обществения живот. Господ върши велики дела само чрез онези вярващи, чиито сърце, ум, душа са посветени на Царя на Царете и Господа на Господарите. Всичко, което те правят е с цел да угодят на Бога и да изпълняват Неговата воля, такива Той нарича Свои приятели (Йоан 15:14).

Нека бъдем личности, които носят образа на Христос в живота си и живеят според Божествените ценности всеки ден. Такива са приятелите на Бог, способни да разширяват Божието Царство, променяйки хора, семейства, поколения, нации и култури.

 

Автор: Екатерина Стефанова

Recent Posts

Leave a Comment

Сподели

Не пропускай да споделиш с приятели!