Предразсъдъци относно даването на десятък

lifeinglory_imagethite5

Има четири основни довода, които теолози и миряни използват, за да се оправдаят, че не дават десятък:

1. Няма никаква логическа връзка между Стария Завет, Закона и икономическите санкции в Новия Завет.

Според този довод Божията воля е толкова суверенна и непредсказуема, че няма как да се разберат начините, по които Бог работи, за да санкционира отделни личности или цели народи. Това разбиране обгръща в мистерия и загадъчност ясно изразената библейска причинно-следствена връзка между греха (бунта на човека спрямо Божиите заповеди) и Божиите санкции.

2.  „Ние сме под благодат, а не под закон“. 

Подобен универсализъм обезсмисля човек да се учи от историята и особено от случаите на нарушаване на Божиите заповеди и съответните последствия от това. Така християните попадат несъзнателно под езически правила.

3.  Святият Дух води лично всеки християнин колко да даде.

Този довод обезсърчава християните, понеже те мислят, че трябва да дават повече от 10%, но не знаят точно колко. Затова когато дадат, се съмняват, дали са дали достатъчно. Съмнението, от своя страна, води до обвинение и осъждение, които пречат за благословението, предприемачеството и финансовия успех на християните.

4. Десятъкът е задължителен, но Църквата не е единственият му законен  приемник.

Според този довод, този, който дава десятък, сам решава, къде да го даде. Това установява независимо човешко управление, което противоречи на заветната вярност. Така човек избягва отговорността да влага една десета от приходите си на едно място – в Божия дом.

И четирите довода не зачитат словото, което Бог изговаря чрез пророк Малахия: Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Но вие питате: Как те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ, Ме крадете. Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома Ми. И опитайте ме сега в това – казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, тъй че да не стигне място за него(Малахия 3:8–10).

В цитираните стихове виждаме причинно-следствената връзка както между покорството към Бог и Божиите благословения, така и между непокорството и Божиите проклятия. Ето защо провалът на християните да управляват в която и да е сфера в обществото, е поради тяхното нежелание да проповядват Божието слово за десятъка и да му се покоряват.

Християните нямат авторитет извън институционалните си църкви, понеже непрекъснато нарушават завета си с Бога чрез недаването на десятъка и са в положение на икономическо оцеляване. Така самите християни стават напълно зависими от държавата. Те изпращат децата си в държавни училища, получават заплатата си от държавата, и живеят с мисълта, че държавата ще бъде тяхната икономическа опора. Когато държавната система рухне, което е сигурно, християните ще се окажат в същото положение, както всички останали, понеже са се доверили на нещо, на което не може да се разчита изобщо – държавата да стане “месия”. 

Нека да ви дам пример с пуританите, които са били търговци в Лондон и са имали национално влияние, далеч надхвърлящо тяхната малочисленост. Те са капиталистите на XVII век. Пуританите са и източникът на почти половината от благотворителното даване на цялата страна по онова време. Тяхното даване допринася за развитието на икономиката на страната, което им осигурява и политическо влияние сред обществото.

 

Християните днес трябва да разберат, че даването на десятъка е пряко свързано с това институционалната църква да бъде управително тяло в обществото. В основата на управлението във всяка една сфера е ИЗКУПЛЕНИЕТО. Това важи и за икономиката, защото на Кръста Исус плати пълната цена за нашето изкупление и в икономическата сфера.

В областта на икономиката всяка една компания, която би искала да привлече най-добрите търговски представители, обикновено им предлага и възможно най-високата комисионна. При някои много богати компании тази комисионна може да достигне до 20%. Бог, като Собственик на цялата земя, определя най-щедрата комисионна в историята – 90% за нас и 10% за Неговата компания – институционалната църква. И въпреки това, хората продължават да трупат доводи срещу даването на десятък. Удивително, нали?

Автор: Гари Норт
Превод, Редакция и Адаптиране за статия: АХЦ “Живот в Слава”

Recent Posts

Leave a Comment

Сподели

Не пропускай да споделиш с приятели!