Правото на левитите да получават десятъка

lifeinglory_imagethite4-842x450

Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие – да!, – целият този народ, Ме крадете. Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя, и няма вече да поврежда рожбите на земята ви; и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно– казва Господ на Силите. Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя –казва Господ на Силите(Малахия 3:8–12)

В цитираните стихове се говори за две основни неща:

1. Има една съкровищница за десятък, а не много съкровищници. Ако дадено общество не внася десятъците си в съкровищницата, то е проклето от Бога. Ако обаче се покори на Божията воля и внесе своите десятъци, то ще бъде благословено: И всичките народи ще ви облажават.

Някои хора казват: Десятъкът беше даван на левитите, които го съхраняваха в много складове. Твърде глупаво, егоистично и модернистично е някои духовници да настояват, че хранилището е Църквата. Левитите изпълняваха много и различни функции в Израел: те бяха учители, музиканти, съдии и здравни работници. Също така отговаряха за контрола над храните и чистотата.

Това обаче, което тези хора пропускат е, че левитите бяха служители в святото място. Вярно е, че те изпълняваха и други функции, но десятъкът беше свързан с тяхното служение като пазители на храма.

2. Изразът: Донесете всички десятъци, може да се каже и по следния начин: донесете целия десятък. Това означава, че някои хора са носели половината от десятъка, или дори по-малко, като са задържали голяма част за себе си. Жан Калвин например нарича недаването на пълния десятък: светотатство. Да се дава на левитите само една малка част от десятъка, не беше достатъчно, за да се избегне престъплението на светотатството – казва Калвин. Хората трябваше да плащат целия десятък. Калвин също така ясно разбира, че десятъкът се даваше на левитите и свещениците поради техния служебен офис като пазители и администратори на тайнствата. Всички останали левитски и свещенически задължения бяха просто допълнителни неща.

Ако твърдим, че образователните и другите функции на левитите бяха свързани с техния призив като служители в светилището, ще трябва да докажем, че образователната и социалната им дейност беше причината Бог да ги отдели от останалите племена. Но в Числа 18:6; 21; 23–24 ясно виждаме, че отделянето на левитите от останалите племена се основаваше единствено на техния уникален достъп до храма и жертвите. Те получаваха десятъка не защото извършваха образователна и социална дейност, но защото служеха в шатъра/храма.

И, ето, Аз взех братята ви левитите отсред израилтяните; те ви са всецяло дар, дадени Господу, да вършат службата на шатъра за срещане. А на левитите, ето, Аз давам в наследство всичките десятъци в Израиля, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане. Но левитите да вършат службата в шатъра за срещане, и те да носят виновността си; вечен закон ще бъде във всичките ви поколения да нямат те наследство между израилтяните. Защото десятъците, които израилтяните принасят за възвишаем принос Господу, давам в наследство на левитите; за това рекох за тях: Те да нямат наследство между израилтяните. (Числа 18:6; 21; 23–24)

Автор: Гари Норт
Превод, Редакция и Адаптиране за статия: АХЦ “Живот в Слава”

Recent Posts

Leave a Comment

Сподели

Не пропускай да споделиш с приятели!