„ВЯРАТА ИДВА ОТ СЛУШАНЕ, А СЛУШАНЕТО – ОТ ХРИСТОВОТО СЛОВО.“

– РИМЛЯНИ 10:17 –